• Slide 01
 • Slide 02
 • Slide 03

O INKUBÁTORU

Podnikatelský inkubátor STEEL IT je provozován Institutem EuroSchola a více než 13 dalšími partnery veřejného a soukromého sektoru. Jedná o dobrý příklad PPP partnerství. Všichni partneři jsou představeni na hlavní stránce. Celé partnerství vede Institut EuroSchola.

Podnikatelský inkubátor STEEL-IT

Záměrem projektu je zřídit podnikatelský inkubátor se zaměřením na oblast informačních a komunikačních technologií a tzv. znalostní a novou ekonomiku. Důraz bude kladen především na inovativní a nově vznikající společnosti z nových dynamicky se vyvíjejících odvětví, především ICT. Cílem projektu je napomoci přenosu nových nápadů a poznatků z oblasti ICT do praxe a vytvoření odpovídajících podmínek pro zahájení podnikání v této oblasti. Podpora bude směřována především na čerstvé absolventy a začínající a mladé podnikatele v oblasti ICT, kteří mají nejtěžší startovní pozici pro zahájení podnikání.

Projekt má za cíl také udržet v regionu mladé talentované odborníky a tím pomoci zvrátit negativní trend odlivu čerstvých absolventů do jiných krajů nebo do zahraničí. Pro stávající regionální podniky je hlavní význam projektu především v možnosti spolupráce a využití kapacit začínajících odborníků v inkubátoru pro efektivnější využití poznatků ICT a dalších nových odvětví v rámci své podnikatelské činnosti.

Záměr zřízení inkubátoru pro začínající podnikatele je logickým vyústěním aktivit rozvojové agentury HRAT a Institutu EuroSchola, díky kterým byly v Třinci zřízeny pobočky 2 fakult Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava - Fakulty strojní a Fakulty Metalurgie a materiálového inženýrství a konzultačního střediska soukromé Vysoké školy podnikání.

Hlavními výstupy projektu jsou:

 • Kompletně zrekonstruované 6. podlaží hotelu STEEL
 • Vybudování 20 inkubátorových jednotek
 • Vytvoření 30 vysoce kvalifikovaných pracovních míst do 5 let od zahájení projektu
 • Rozvoj informačních a komunikačních technologií na Těšínském Slezsku
 • Zatraktivnění celého regionu, akcelerace ekonomického růstu a udržitelný rozvoj
 • Zastavení odchodu mladých odborníků z Moravskoslezského kraje

Institut Euroschola

Kdo jsme?

 • Akreditovaná vzdělávací organizace
 • Kompetenční centrum pro přeshraniční spolupráci
 • Organizace pracující na evropských projektech
 • Iniciátoři rozvojových projektů v oblasti lidských zdrojů

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Teambuildingové kurzy s výrazným prvkem outdooru
 • Firemní vzdělávání v oblasti tzv. měkkých a manažerských dovedností
 • Vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií
 • Zapojení do přeshraniční a mezinárodní spolupráce

Čím disponujeme?

 • 20ti členný tým pracovníků a lektorů
 • 17 akreditovaných vzdělávacích modulů
 • 4 nově zřízené multimediální učebny
 • Zkušenosti z největšího počtu zrealizovaných evropských projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů v regionu

PARTNEŘI INKUBÁTORU

NAPSALI O NÁS

„Jsem velmi rád, že podnikatelský inkubátor STEEL IT aktivně působí právě v regionu Třinecka, Těšínska a Jablunkovska. Pomáhá tak udržet v regionu zejména mladé, talentované lidi, kteří zvažují, zdali v rodném mikroregionu zůstat či nikoliv. Když zůstanou, pomohou k dalšímu rozvoji. Děkuji řediteli inkubátoru, Michalu Banotovi, že se mu daří inkubátor neustále rozvíjet a posouvat ho dál, o čemž svědčí příprava a realizace rozvojových projektů, naplněnost inkubátoru i firmy, které „vylétají z hnízda“ a úspěšně opouštějí proces inkubace.“

Ing. Marian Razima, ředitel HRAT, s.r.o.

Zobrazit všechny texty